Praktijkondersteuner somatiek (POH-S)

Trudy Stolte en Christien Kuiper zijn als praktijkondersteuners werkzaam in huisartsenpraktijk Kuiper.
Onder supervisie van de huisartsen begeleiden zij patiënten met chronische aandoeningen, zoals suikerziekte, longaandoeningen, hart- en vaatziekten en speciale ouderenproblematiek.

Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)

Jolanda Stouthart en Ruby Pouwels zijn bij ons werkzaam ter ondersteuning van de huisartsen bij psychische problematiek. U kunt door uw huisarts naar hen verwezen worden voor onder andere behandeling, steun en preventie bij psychische, psychosociale en psychosomatische klachten.

Let op!
Indien u de afspraak met een praktijkondersteuner niet nakomt, zonder tenminste 24 uur tevoren af te zeggen, worden de kosten hiervoor (€25 à 50) bij u in rekening gebracht.

2006 5 Pijp 023klein